Grøn Kirke

Grøn Kirke

Grøn Kirke

Grøn Kirke er en Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd. Det er en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra flere forskellige kirkesamfund kirkelige organisationer i Danmark.

Formål
Gruppens formål er at styrke inspirere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø og klima som en naturlig del af deres tænkning og praksis.

Klimagruppens arbejdsområder:

  • Kvalificere og kommunikere sammenhænge mellem teologi og miljø/klima
  • Fremme ordningen Grøn Kirke f.eks. med et diplom
  • Udvikle liturgisk materiale med fokus på klima og miljø
  • Fremme Skabelsestiden
  • Synliggøre kirkers rolle og engagement i forhold til klima og miljø
  • Styrke internationalt kirkeligt samarbejde omkring klima og miljø
  • Informere om klimaforandringernes konsekvenser i andre dele af verden og særligt verdens fattigste, gennem f.eks. Kirkernes Klimastafet
  • Inspirere individer til at indarbejde miljø og klima i deres dagligdag
  • Inspirere til eller selv arrangere gudstjenester og andagter med fokus på klima og miljø
  • Udvikle ideer og materialer til brug for undervisning om grøn kristendom og forholdet mellem kirke og klima

Arbejdsform
Klima- og Miljøgruppen tager både initiativ til projekter og videreformidler allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og henter inspiration fra andre lande. Desuden fungerer Klima- og Miljøgruppen som Danske Kirkers Råds kontakt til internationale organisationer som f.eks. Kirkernes Verdensråd, når det drejer sig om det kirkelige klima- og miljøarbejde.

Kontakt Grøn Kirke

Teologisk og etisk grundlag for Danske Kirkers Råds Klima- og miljøgruppe

Se, hvem der er medlem af Klima- og Miljøgruppen 

 

Adresse og kontaktinfo

Address

Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark|Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg, Danmark

GPS

55.678947, 12.517344

Kontakt os

Leave a review

You must be logged in to post a review.