Denne hjemmeside er under udvikling. Den officielle side er www.kirkepartner.dk

Kirke renovering og istandsættelse

Kirke renovering og istandsættelse

Kirke renovering og istandsættelse

Kirke renovering er en stor opgave for menighedsråd. Kirkerne bliver brugt flittigt og det slider på dem. Der kan være ønsker om nye farver på inventar, ny kunst eller udsmykning. Men der kan også være tale om at kirken simpelthen trænger til renovering. Det kan være kalken, der er blevet grå, eller taget der er blevet utæt.

Hvordan sikrer menighedsrådet at man både tilgodeser bygninger med kulturværdi og samtidigt tilbyder rum, der egner sig til gudstjeneste, babysalmesang, meditation, korsang og koncerter?

Gode kursus online

Godt fra start - online viden og online kursus
Godt fra start – online viden og online kursus

Der er gode online introduktion og kurser på www.godtfrastart.dk også om kirkens bygninger, kirke renovering, vedligeholdelse og istandsættelse. 

Kurserne er lette at bruge. Med en computer eller iPad med internet kan du i ro og mag følge kurset online, når du har tid og energi.

Regler for kirkens bygninger

Kirke renovering

Kirkeministeriet har lovgivet om Kirker og Kirkegårde. Hent en PDF fil. 

Lær noget om, hvad man må bruge kirken til. Se praktiske anvisninger til ombygning og nybyggeri.

Hvordan oprettes en byggesag?

Hvordan renoveres en kirke?

Eksempel på kirkerenovering Kirkerenovering åbner kirken hele døgnet

Hvordan vedligeholdes inventar?

Hvordan vedligeholdelse vægge og tag?

Hvad er reglerne?

Der kan for eksempel være krav om arkitektbistand.

Se arkitekter, der arbejder med renovering af kirke og kirkebygninger

MENIGHEDSRÅDETS OPGAVER OG ANSVAR 
2.1 K I R K E R 1 4
2.1.1 Dagligt tilsyn og vedligeholdelse 1 4
2.1.2 Istandsættelse af kirker 1 6
2.1 .3 A n s k a ffelse af inventar og udsmykning 1 7
2 .1.4 Istandsættelse af inventar og udsmykning 1 9
2.1 .5 Tekniske hjælpemidler 1 9
2 .1.6 Kirkesølv m.v. 2 1
2 .1.7 Brand – og tyverisikring 2 1

2.3 ANDRE BYGNINGER OG AREALER 2 4
2.3.1 Dagligt tilsyn og vedligehold else 2 4
2.3.2 I s t a n d s æ t t e l s e 2 5