Denne hjemmeside er under udvikling. Den officielle side er www.kirkepartner.dk

Personale

Personale

Personale i kirken

Kirkeministeriet har på denne hjemmeside Folkekirkens Personal samlet de vigtig information om løn, ansættelse, arbejdsmiljø og uddannelse på denne side.

Informationerne kommer bl.a. fra de tidligere udgaver af www.kirkeuddannelse.dk  og www.folkekirkenspersonale.dk .

Fra siden er der i øvrigt let adgang til ministeriets andre sider: altomkirkegaarde.dk  og tilgaengelighed.km.dk .

Folkekirkenspersonale.dk er rettet mod både arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden, d.v.s. mod både ansatte, faglige organisationer, menighedsråd, kontaktpersoner og stifter.

På hjemmesiden kan man også læse om

Læs også:

Menighedsråd og medarbejdere

Personaleledelse

Forsikring

Ny Personalevejledning for menighedsråd